Risico-inventarisatie en management

Uw project krijgt een breed draagvlak, wanneer u zo vroeg mogelijk grip krijgt op risico's. 3DEM helpt u door deze tijdig in kaart te brengen en vervolgens de juiste beheersmaatregelen toe te passen. Samen met u en de betrokken partners inventariseren en prioriteren wij de mogelijke gevaren. Zo kunt u tijdig de juiste beslissing nemen.