Restauratiemanagement

Het managen van monumentaal vastgoed vergt niet alleen kennis van projectmanagement, maar ook van specifieke kennis van de wet- en regelgeving. Veelal dient het (bouw)proces afgestemd te worden op aspecten die niet van toepassing zijn op reguliere bouwprojecten. Denk bijvoorbeeld aan traditionele werkmethodieken en materialen. Maar ook aan de bescherming en soms bewaking van gebouwgebonden monumentale onderdelen. Daarnaast spelen specifieke wensen van gebruikers vaak een belangrijke rol in het bouwproces. Het team van 3DEM is betrokken geweest bij diverse monumentale en grote projecten en adviseert u graag over de mogelijkheden.