Plan(her)ontwikkeling

In deze fase wenst u inzicht te krijgen in de markttechnische en financiële haalbaarheid van het project. Want welk concept sluit aan op de vraag in de markt en wat zijn de te verwachten kosten en rendementen? Wij geven u in dit stadium snel inzicht in de haalbaarheid van verschillende concepten en managen de stakeholders.