Bouwprojectmanagement

Bouwprojectmanagement draait om efficiency en effectiviteit. Hoe houdt u grip op tijd, geld en kwaliteit. Immers, u wilt een gebouw dat een positieve waarde biedt.

Efficiënt bouwprojectmanagement is essentieel om huisvestings- en bouwprojecten van waarde te realiseren. Een gebouw is pas echt waardevol als het voldoet aan de wensen, eisen en behoeften van alle partijen. Dit betreft de gebruikers en bewoners, maar ook u als opdrachtgever en alle betrokkenen die in een project samenwerken. Of het nu gaat om renovatie, nieuwbouw of verbouw, 3DEM helpt u graag het bouwproject efficiënt te managen.

Als bouwprojectmanager begeleiden wij u bij het realiseren van nieuwbouw-, verbouw- en renovatieplannen. Wij adviseren u tijdens het proces bij het maken van belangrijke keuzes. Ook zorgen wij er samen met u voor dat het project binnen de gestelde tijd, prijs en kwaliteit wordt gerealiseerd. Wij kunnen het volledige bouwprojectmanagement voor u uit handen nemen, maar u ook adviseren over (of begeleiden bij) specifieke onderdelen van het bouwproces.